ข้อดีของเครื่องปรับอุณหภูมิน้ำเย็น

วันที่:

Air Cooler Chiller

     เครื่องปรับอุณหภูมิน้ำเย็น หรือ ชิลเลอร์ สามารถนำไปใช้งานได้หลากหลาย สำหรับทุกอุตสาหกรรมที่ต้องการน้ำหล่อเย็นที่อุณหภูมิต่ำกว่าน้ำธรรมดา เช่น หล่อเย็นในโรงงานพลาสติก, อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์, อุตสาหกรรมเหล็ก, ทองแดงและอลูมิเนียม, ระบบปรับอากาศ และอื่นๆคุณสมบัติ
     - ออก แบบตามการใช้งานของลูกค้าและประหยัดพลังงานสูงสุด สามารถเลือกออกแบบและผลิตได้ตามความต้องการ เช่นสามารถเลือกคอยล์ร้อนและคอยล์เย็นได้หลายชนิด เช่น แบบเพลท (Plate Heat Exchanger), แบบขดคอยล์จุ่ม หรือ แบบท่อ (Shell & Tube)
ลักษณะเฉพาะ
     - การใช้งานและการดูแลรักษาชิลเลอร์ชนิดระบายความร้อนด้วยอากาศนั้น สามารถทำได้สะดวกและง่าย ประหยัดพื้นที่

อุปกรณ์หลักที่สำคัญของ เครื่องปรับอุณหภูมิน้ำเย็น
1. คอยล์ร้อน หรือตัวควบแน่น
2. คอยล์เย็น
3. อุปกรณ์ลดความดัน
4. คอมเพรสเซอร์

ข้อดีของ เครื่องปรับอุณหภูมิน้ำเย็น
1. สามารถทำความเย็นได้อย่างรวดเร็ว
2. สามารถทำความเย็นได้หลาย สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  www.tempmaker-heatexchanger.com

3928
แชร์:
เมนู ×
ภาษา
  • flag
  • flag