เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน-ความเย็น
พัดลมอุตสาหกรรม
Titanium Coil and Evaporator
ท่อแลกเปลี่ยนความร้อน
เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบแผ่น