สถานที่ตั้ง

46,48 ถนนพรหมราษฎร์ แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150

อีเมล

tempmaker@hotmail.com